Fintecom sponsorem konferencji “Flutter Europe”

Fluter

Nasza Spółka Fintecom została oficjalnym sponsorem największej konferencji poświęconej technologii Flutter – „Flutter Europe”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 23, 24 stycznia br. https://fluttereurope.dev/

Zostaliśmy sponsorem tego wydarzenia bo wierzymy, że rozwiązania cross-platformowe, to przyszłość technologii informatycznych i sami mamy zamiar wdrożyć te rozwiązania w naszych przyszłych aplikacjach, zarówno związanych z naszymi systemami transakcyjnymi jak również w samym komunikatorze GG.

Flutter to nowy framework typu open source, rozwinięty przez Google’a, do tworzenia interfejsów użytkownika. Służy on do tworzenia aplikacji dla Androida, iOS, Windows, Mac, Linux i Google Fuchsia. Przeznaczony jest nie tylko do budowania natywnych aplikacji mobilnych, ale pozwala również na budowanie ze wspólnego kodu również aplikacji web-owych oraz desktopowych. Programy stworzone z wykorzystaniem tego frameworka bazują na języku programowania Dart, również opracowanym przez Google.

Ta uniwersalność tej technologii, rodzi nasze wielkie nadzieje na rozwiązanie wielu problemów jakie towarzyszyły dotychczasowym technologiom, a jedną z nich był konieczność kodowania, a następnie utrzymywania, oddzielnych natywnych aplikacji, oddzielnie dla każdego front-endu, co dla wielu właścicieli aplikacji wiązało się z dużymi kosztami związanymi z rozwojem, a następnie utrzymaniem często czterech oddzielnych środowisk.

Napisane w języku Dart i frameworku Flutter aplikacje mobilne wyglądają i zachowują się niemal w 100% identycznie na obu systemach Android i iOS. Ekosystem Fluttera już teraz jest dość zaawansowany, skupia wokół siebie co raz większą społeczność programistów, jest wspierany przez jeden z największych koncernów świata i wierzymy, że wdrożenie tej technologii diametralnie przyspieszy tworzenie zarówno rozwiązań mobilnych jak również webowych i desktopowych.