Kontakt

Jeżeli masz pytania, uwagi, wskazówki czy wnioski – skontaktuj się z nami.

Telefony

+48 94 343 58 14

+48 500 308 968

Siedziba firmy

Fintecom S.A.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45,
75-502 Koszalin, Poland

Adresy e-mail

office@fintecom.net