Polityka Prywatności

Polityka Prywatności służy zrozumieniu jakie dane zbieramy, oraz do czego je wykorzystujemy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Administratorem danych osobowych jest Fintecom Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin. KRS: 0000362067, NIP: 6692501424; adres e-mail: biuro@england.pl, tel: +48 94 343 58 14 lub + 48 500 308 968. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: iod@england.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Na stronie internetowej fintecom.net przetwarzamy wyłącznie dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z naszej witryny. Są to dane, które pozostają w tzw. plikach cookies. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez Fintecom plików cookies, opisanych w naszej Polityce cookies.

Ponieważ na stronie fintecom.net nie zbieramy i nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, nie są one przez nas przekazywane do państw trzecich.

UWAGA:

Na stronach fintecom.net znajdują się odnośniki do innych stron internetowych np. dotyczących usług świadczonych przez Fintecom Sp. z o. o. Niniejsza polityka Prywatności nie ma odniesienia do tych stron, posiadają one własne Polityki prywatności z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z tych stron.