KNF udziela nam zgody na prowadzenie rachunków klienckich

Komisja Nadzoru Finansowego, w komunikacie z 14 posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2019 r., wyraziła zgodę na rozszerzenie zezwolenia wydanego naszej firmie o możliwość dokonywania operacji gotówkowych, wydawania instrumentów płatniczych i prowadzenia rachunków. Udzielona przez KNF zgoda, umożliwi nam podjęcie działań nad rozszerzeniem świadczonych usług. Uzyskanie powyższego zezwolenia, świadczy o wiarygodności naszej firmy jako Krajowej Instytucji Płatniczej, na którą pracujemy od niemal 10 lat.